Ułatwienia dostępu

Instrukcja dla podmiotów

Zasady realizowania obowiązków informacyjnych

Instrukcja dla podmiotów obejmuje zasady realizowania obowiązków informacyjnych wobec organu nadzoru wynikające z ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2024 r.
O NSSDowiedz się więcej
Podmioty

Podmioty rynku funduszy inwestycyjnych

Przeglądaj raporty według podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych.
TFIFIFI w likwidacji
Walidator

Walidator plików XML

Weryfikacja zgodności plików sprawozdawczych ze schematami XSD
Zwaliduj plikDowiedz się więcej
Wizualizator

Wizualizator plików XML

Aplikacja służąca do wizualizacji wybranego pliku xml
Zwizualizuj plikDowiedz się więcej
FAQ

Sekcja pytań i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowej sprawozdawczości rynku funduszy inwestycyjnych.
Dowiedz się więcej
 • 01
  Instrukcja dla podmiotów
 • 02
  Podmioty
 • 03
  Walidator
 • 04
  Wizualizator
 • 05
  FAQ
O nowym systemie sprawozdawczości

Poznaj nową sprawozdawczość

Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe zasady sprawozdawczości podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, realizowane w formie sprawozdań okresowych oraz informacji bieżących przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe regulacje dotyczą:

 • towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • funduszy inwestycyjnych w likwidacji,
 • likwidatorów funduszy inwestycyjnych.

Nowy system sprawozdawczości (NSS) wspiera procesy cyfryzacji i strukturyzacji danych nadzorczych oraz usprawnia analizę tych danych przez Komisję. Z punktu widzenia podmiotów rynkowych, NSS przyczynia się do wzrostu automatyzacji raportowania.

Najistotniejsze z wprowadzonych zmian dotyczą formatu, zakresu i częstotliwości przekazywania sprawozdań okresowych i informacji bieżących organowi nadzoru. Wskazany przez Komisję format przekazywania danych jest udostępniony na tej stronie internetowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w likwidacji dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Cztery osoby w strojach biznesowych przyglądają się leżącym na stole dokumentom.
Zasady raportowania

Instrukcja dla Podmiotów